Prof. Dr. Ali Delibaş

Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Mersin,Yenişehir Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 senesinde mezun oldu.Bir Tokat ili Niksar ilçesi Gökçeli Sağlık Ocağı’nda Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmetimi tamamladı. 1991-1997 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimimi bitirdi . Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı .. 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandım. Aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini bitirdi .2000 yılında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği’nde yandal eğitimine başladı. 2003 yılında Çocuk Nefrolojisi Uzmanı oldu. 2004 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı’na Yard.Doç.Dr. kadrosuyla atanarak . 2006 yılında Doçentlik sınavı başarı ile tamamlayarak 2013 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Profesör olarak atandım.
Şu anda Prof. Dr. Ali Delibaş , kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Okullar / Eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 1991
 • Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğt. Arş. Hast. - Uzmanlık, 1991 - 1997
 • Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğt. Arş. Hast. - Yan Dal İhtisası, Çocuk Nefrolojisi, 2000 - 2003
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik Ünvanı, 2006
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük Ünvanı, 2013

İlgi alanları

 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek Taşı
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Viral Enfeksiyon
 • Bayılma
 • Böbrek Tümörleri
 • İşeme disfonksiyonu
 • Geçici proteinüri
 • Enürezis
 • Bronşit
 • Enfeksiyonlu Yara
 • Charge Sendromu
 • lenf bezi hastalıkları
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • vaskülit
 • Boğaz İltihabı
 • Yeme Bozuklukları
 • İdrar Kaçırma
 • boğaz iltihabı
 • Gelişim Bozuklukları
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Kusma
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Amipli Dizanteri
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
 • Alport sendromu
 • Membranöz glomerulonefrit
 • Bartter sendromu
 • Gitelman sendromu
 • Bağırsak İltihabı
 • Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
 • Kalıcı proteinüri
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • İdrar Torbası İltihabı
 • hematolojik hastalıklar
 • Krup
 • Ürtiker
 • Havale
 • Alerjik Bronşit
 • Alerjik Astım
 • Bronşit
 • İshal
 • İdrarda Kristal Atılımı
 • Böbrek yetmezliği
 • Posterior üretral valv
 • Ateş
 • Bağırsak Gazı
 • Hızlanmış Ergenlik
 • Demir Eksikliği
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • Hepatit A
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Nefrojenik
 • Hemolitik-Üremik sendrom
 • Tubulointerstisyel nefrit
 • solunum yolu enfeksiyonları
 • Uyku Apnesi
 • Karın Ağrısı
 • Boğaz İltihabı
 • Pnömoni
 • Henoch Schönlein purpura glomerulonefriti
 • Pnömoni
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Üreterovezikal Darlık
 • Nörojen mesane
 • Nezle
 • Nefrokalsinozis
 • Orta Kulak İltihabı
 • Grip
 • Kızamık
 • Öksürük
 • Ailevi Akdeniz Ateşi
 • Çocuklarda Yüksek Ateş
 • Faranjit
 • Piyelonefrit
 • Damarsal anormallikler
 • Tonsillit
 • Renal tübüler asidoz
 • Su Çiçeği
 • Mide Hastalıkları
 • Soğuk Algınlığı
 • Erken Ergenlik Problemi
 • Orak hücreli anemi
 • Böbrek İltihabı
 • Bronşektazi
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
 • Böbrek Genişlemesi
 • Zayıflık
 • Gaz Sancısı
 • Vesikoureteral Reflü
 • Böbrek Yetmezliği
 • Hepatit B
 • Kulak İltihabı
 • solunum yolu enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Böbrek Hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • İdiopatik hiperkalsiüri
 • Anemi
 • İdrar Kaçırma
 • Menenjit
 • Boğaz Ağrısı
 • Kulak Ağrısı
 • Üretrit
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
 • Böbrek yetmezliği
 • Sepsis
 • Ortostatik proteinüri
 • İgA nefropatisi
 • Akut poststreptokokkal glomerulonefrit
 • nefrolitiyaz
 • Kulak İltihabı
 • prematürite
 • prematürite
 • Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
 • Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
 • Balgam
 • solunum yolu enfeksiyonları
 • Sistinüri
 • Kabakulak
 • Böbrek Nakli
 • Katılma Nöbeti
 • Sarılık
 • Rotavirüs İshali
 • Gelişim Bozuklukları
 • Çiçek Hastalığı
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Membranoproliferatif glomerulonefrit
 • Dizanteri
 • Üşütme
 • Goodpasture hastalığı
 • İnce glomeruler bazal membran hastalığı
 • Kızamıkçık
 • Kabızlık
 • Bademcik Hastalığı
 • Bronşit
 • Bağışıklık Sistemi Problemleri
 • Böbrek Hastalıkları
 • Büyüme Ağrısı
 • Çocuk Kan Hastalıkları
 • İnmemiş Testis
 • Nefrotik Sendrom
 • Üreteropelvik darlık
 • Böbrek İltihabı
 • Mesane anormallikleri
 • Böbrek ve idrar yolları travması
 • İdrar Torbası Sarkması
 • Juvenil Romatoid Artrit
 • Normal randevu

Randevu Alın

Prof. Dr. Ali Delibaş Muayenehanesi

Güvenevler Mah. 1914 Sokak Bosspoint İş Merkezi A Blok No:5 Kat:4 Daire:16
33120 Mersin, Mersin
Ara

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Çiftlikköy Kampüsü
33343 Yenişehir, Mersin
Ara

Hizmetler

Esd (Sedimantasyon)
Renal Ultrason
Tüberkülin Deri Testi(Tdt)
Tam Kan Sayımı-Hemogram
Perkütan Nefrostomi
Fototerapi
Diyaliz
Hemaferez
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Periton Diyalizi
X-Ray
Çocuk Gelişim Testi
Büyüme Hormonu Testi
Yenidoğan Takibi
Nefrostomi
Yenidoğan Işitme Taraması
Hemodiyaliz
Perkütan Iğne Aspirasyonu
Keratinin Kan Testi
Litotripsi
Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Abdominal Ultrasonografi
Böbrek Ultrasonu
Sanal Kolonoskopi
Nefrektomi
Tam Idrar Tahlili(Tit)
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Apgar Skoru
Randevu

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun